LOADING
0%
สถานที่ตั้ง
  • ใกล้ศูนย์ราชการ แหล่งช็อปปิ้ง ศูนย์การแพทย์
  • โรงพยาบาล ส่วนสาธารณะ ศูนย์กีฬา
  • สถาบันการศึกษาไทยและนานาชาติ
  • คมนาคมสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง
  • ใกล้ทางด่วน(ศรีรัช) มีทางเข้าออกได้หลายทาง
  • ใกล้ถนนวงแหวนรอบนอก สะดวก ในการเดินทาง เข้าเมือง และออกต่างจังหวัด